Rodzinne Ogrody Działkowe "CALINECZKA" w Pile

Opłaty za działkę i prąd prosimy wpłacać TYLKO PRZELEWEM

na konto w Banku BGŻ BNP PARIBAS S.A.:

 

45 2030 0045 1110 0000 0410 1910

 

W tekście przelewu należy dopisać "opłata ogrodowa działki .....  "

 

 

1. Składka członkowska - 6 zł.

2. Opłata ogrodowa - 1,05 zł/m kw.

3. Rozliczenie za energię elektryczną zostanie dokonane we wrześniu 2024 r.

    Opłata za 1 kW wynosi 0,78 zł.

4. Opłata za podłączenie prądu 300 zł.

 

Wydruki wysokości opłat dostepne u skarbnika J. Stróżyńskiego działka nr 35.

 

Termin opłat za działki upływa z dniem 31 maja 2024r.

 

Brak terminowych opłat do 31 maja 2024 r. wiąże się z kosztami upomnienia w wysokości 11,60 zł. i wstrzymanie dostaw energii elektrycznej do działki.

Propozycja budżetu na rok 2024 ROD "Calineczka" w Pile ul. Różyckiego

Sprawozdanie za 2022 rok z działalności ROD "Calineczka" w Pile ul. Różyckiego

Sprawozdanie za 2021 rok z działalności ROD "Calineczka" w Pile ul. Różyckiego

Preliminarz ROD "Calineczka" w Pile na rok 2022

Plan pracy Zarządu ROD "Calineczka" w Pile na rok 2022

Sprawozdanie za 2020 rok z działalności ROD "Calineczka" w Pile ul. Różyckiego

Sprawozdanie za 2019 rok z działalności ROD "Calineczka" w Pile ul. Różyckiego

Sprawozdanie za 2018 rok z działalności ROD "Calineczka" w Pile ul. Różyckiego

Ogłoszenia

Ogłoszenia